Integritetspolicy

Integritetspolicy för Pedestal ApS

Vi samlar bara in personuppgifter när det är relevant för oss, och vi samlar bara in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet hos Pedestal ApS.

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla gällande lagar och bestämmelser.

Vi lagrar bara dina personuppgifter om vi antingen har en laglig skyldighet att göra det, eller om det är relevant för det syfte i vilket de samlats in. 

Insamlade uppgifter

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst av oss behöver vi samla in vissa personuppgifter för att kunna slutföra transaktionen och för att kunna erbjuda våra tjänster. Vi kan använda cookies för att spåra innehållet i din varukorg medan du använder vår webbplats.

Vi kan samla in information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från postadress), telefonnummer och betalningsinformation.

Pedestal ApS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Besöker vår webbplats
  • Slutför ett köp av våra produkter
  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Betygsätter vår webbplats
  • Skickar frågor, klagomål eller feedback till oss

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.pedestal.com är Pedestal ApS, Muslingevej 34, 8250 Egå, Danmark, momsreg.nr 34472793 

Syfte

Vi samlar in dina allmänna kontaktuppgifter, som namn och adress, för att kunna leverera den produkt eller tjänst som du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka en orderbekräftelse och leveransbekräftelse till dig.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, kreditkortsuppgifter och IP-adress. De uppgifter som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för att kunna slutföra betalningen och det ingångna avtalet. Vid betalningen kommer vissa av dina uppgifter att överföras till Nets, inklusive de uppgifter som krävs för att slutföra betalningen, exempelvis det totala inköpsbeloppet och faktureringsinformationen.

Om du har samtyckt till detta under registreringsprocessen på vår webbplats kommer vi att använda din e-postadress för att skicka ett nyhetsbrev. Du kan anmäla dig till och avanmäla dig från nyhetsbrevet när som helst. Alla nyhetsbrev innehåller även en länk för att avsluta prenumerationen. Om personuppgiftsbehandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

Om du inte vill ange de personuppgifter som krävs för att slutföra köpet av en produkt kommer du tyvärr inte att kunna köpa produkter från oss på vår webbplats.

Dina uppgifter kommer att raderas 5 år efter att du har mottagit din produkt eller tjänst. Detta inkluderar inte din e-postadress om du har tackat ja till att ta emot våra nyhetsbrev.

Mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi överför inte dina personuppgifter till andra länder.

Om du väljer att betygsätta vår webbplats kommer ditt namn och din e-postadress att överföras till Trustpilots betygssida.

Vi har vår webbplats på One.com och vårt betalningssystem via Nets, som fungerar som vårt personuppgiftsbiträde. Alla personuppgifter som du lämnar på vår webbplats kommer att lagras i One.coms datacenter.

Vi använder externa företag för att leverera våra tjänster på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är personuppgiftsbiträden. I vissa fall behandlar de personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast personuppgifter i enlighet med våra anvisningar och i enlighet med lagkraven för personuppgiftsbiträden.

Vi har tecknat avtal med våra personuppgiftsbiträden, vilket är vår garanti för att de följer gällande lagstiftning för skydd av dina personuppgifter. 

Dina rättigheter

Du som registrerad har flera rättigheter som vi alltid måste säkerställa. Du har rätt att begära följande av oss:

  • Att få tillgång till och rätta/ändra dina personuppgifter
  • Att få dina personuppgifter raderade 

Du har dessutom rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, och du har rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till vår e-postadress hello@pedestal.com.