Cookiepolicy

Cookiepolicy för Pedestal ApS

Inledning

När du besöker vår webbplats samlas information in om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att dina uppgifter ska samlas in bör du radera dina cookies (se anvisningar) och undvika att använda webbplatsen framöver. Nedan berättar vi vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem. 

Cookies

Den här webbplatsen använder "cookies". Det är en textfil som lagras på din dator, mobila enhet osv. i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningarna, mäta resultatet och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, exempelvis virus.

Det går att radera eller blockera cookies. Se anvisningarna (på danska): http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan det innebära att annonserna blir mindre relevanta för dig och att de visas oftare. Du kan även riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, och att du inte har tillgång till visst innehåll. 

Personuppgifter

ALLMÄNT

Personuppgifter omfattar alla typer av information som i någon utsträckning kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta inträffar om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder tjänster eller gör köp via webbplatsen, osv.

Vi samlar oftast in och behandlar följande typer av uppgifter: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). Om du själv lämnar ditt uttryckliga samtycke till detta och själv anger informationen behandlas även följande: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.

SÄKERHET

Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddsförordningen.

Dina uppgifter används endast för de syften i vilka de samlats in och kommer att raderas när det syftet har slutförts eller inte längre är relevant.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter av misstag eller i illegala syften raderas, publiceras, tappas bort, bryts ned eller blir tillgängliga för obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. 

SYFTE

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, och för att kunna tillhandahålla de tjänster du har efterfrågat, exempelvis skicka nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och vårt innehåll. 

LAGRINGSTID

Uppgifterna lagras under den tid som lagstiftningen tillåter, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Tidsperioden är beroende av uppgifternas natur och bakgrunden till lagringen. Det går därför inte att specificera en allmän tidsangivelse för när uppgifterna raderas.

ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Information om din användning av webbplatsen, vilka annonser du visar och eventuella klick, din geografiska plats, ditt kön och ditt åldersspann m.m. överförs till tredje part i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta annonser.

Vi använder även ett antal tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. De behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Överföring av personuppgifter, som namn och e-postadress m.m., kommer endast att ske om du lämnar ditt samtycke. Vi använder enbart personuppgiftsbiträden i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd. 

Information och klagomål

Du har rätt till information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat. Du kan även när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan skickas till: hello@pedestal.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du även kontakta den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka en begäran om detta till adressen ovan.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Pedestal ApS
Muslingevej 34
8250 Egå, Danmark
E-post: hello@pedestal.com