Hur ska jag förpacka min retur?

Produkterna måste alltid returneras i sin originalförpackning. Om du använder en annan förpackning för att returnera produkterna kommer detta att inverka negativt på deras värde.

Du måste även säkerställa att produkterna du returnerar är ordentligt paketerade och skyddade.
Kontrollera följande:

  • Använd förpackningen som produkten levererades i, eftersom det säkerställer att produkten fixeras ordentligt.
  • Säkerställ att det inte finns några lösa föremål i lådan, eftersom det finns risk för att de kan repa produkten.

Du ansvarar för leveransen/produkten tills vi tar emot den.

Vi rekommenderar att du sparar inlämningskvittot och, om tillämpligt, spårningsnumret om det skulle uppstå skador under transporten.