Min TV har ojämn baksida, kan jag ändå montera den på ett TV-stativ från Pedestal?

Om din TV är VESA-kompatibel kan du använda ett TV-stativ från Pedestal även om TV:ns baksida är ojämn. Du kommer troligtvis att behöva fler plastdistanser för att jämna ut skillnaderna. Plastdistanser ingår i monteringssatsen.