Har Pedestal något TV-stativ för en 32-tums-TV?

Ja, det går att använda vårt TV-stativ Viva för en 32-tums-TV. Men det kan hända att delar av TV-stativets monteringsområde i vissa fall kommer att vara synliga, ovanför eller under TV:n, beroende på hur monteringshålen är placerade på den aktuella TV:n.